O czym warto wiedzieć decydując się na takie rozwiązanie jak fotowoltaika? 

Decydując się na rozwiązanie jak fotowoltaika, warto wiedzieć o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, fotowoltaika opiera się na wykorzystaniu energii słonecznej do produkcji elektryczności, co oznacza, że jest to odnawialne źródło energii. Jest to istotne ze względu na wzrastające zanieczyszczenie środowiska i potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych. Czytaj dalej  

W jaki sposób wykonana jest fotowoltaika?

Fotowoltaika  jest technologią przekształcania energii świetlnej na energię elektryczną za pomocą paneli słonecznych. Proces ten opiera się na zjawisku fotowoltaicznym, które zachodzi w materiałach półprzewodnikowych. Podstawowym elementem w fotowoltaice są ogniwa fotowoltaiczne, zwane potocznie panelami słonecznymi. Składają się one z warstwy półprzewodnika, najczęściej krzemu, który posiada właściwości fotoelektryczne. Półprzewodnik ten jest zwykle domieszkowany, aby utworzyć warstwy o różnych ładunkach elektrycznych. Kiedy światło pada na panel słoneczny, fotony (cząstki światła) są absorbowane przez półprzewodnik. Energia fotonów wybija elektrony z atomów w półprzewodniku, tworząc pary elektron-dziura. Elektrony te są następnie przechwytywane i skierowane w jednym kierunku przez strukturę ogniwa fotowoltaicznego. Wewnętrzne pole elektryczne obecne w strukturze ogniwa sprawia, że elektrony poruszają się wzdłuż jednego kierunku, tworząc przepływ prądu. To właśnie prąd elektryczny jest wykorzystywany jako energia elektryczna do zasilania różnych urządzeń.

Kto zajmuje się montażem fotowoltaiki?

Montażem fotowoltaiki zajmuje się specjalnie wykwalifikowany personel, składający się z zespołu ekspertów z różnych dziedzin. Przede wszystkim są to wyspecjalizowani inżynierowie ds. energii odnawialnej, którzy posiadają wiedzę techniczną dotyczącą fotowoltaiki. Zajmują się oni projektowaniem systemów fotowoltaicznych, wyborem odpowiednich paneli i komponentów oraz obliczeniem niezbędnych parametrów. Poza inżynierami, w procesie montażu fotowoltaiki uczestniczą także elektrycy, którzy są odpowiedzialni za instalację paneli i połączenie ich z siecią elektryczną. Ich zadaniem jest zapewnienie prawidłowego podłączenia paneli do inwertera, który przekształca prąd stały generowany przez panele na prąd zmienny, użyteczny w domu lub na potrzeby sieci.